Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ Bác Sĩ Windows hoàn toàn miễn phí qua inbox!!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link
Clover

[Guide] Sử dụng Clover bootloader để quản lý Multi OS

Multi OS là một khái niệm nói đến việc cài nhiều hệ điều hành chạy trên cùng một phần cứng máy tính. Với sự phát triển của cộng đồng hackintosh, sự p…