Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ Bác Sĩ Windows hoàn toàn miễn phí qua inbox!!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link
Hackintosh

[Guide] Tinh chỉnh và hoàn thiện máy hackintosh (Phần 6)

Lever 6: Tinh chỉnh và hoàn thiện máy hackintosh Thiết lập cơ bản: Mặc định muốn Copy cái gì trên Mac OS ta đều phải dùng tổ hợp phím Alt + C vậy làm…

[Guide] Patch DSDT cho máy Hackintosh (Phần 5)

Lever 5: Hướng dẫn Patch DSDT cho máy Hackintosh: Patch DSDT có khó không? Bản chất việc Patch DSDT khá là khó vì bạn phải làm việc với ngôn ngữ máy…

[Guide] Cài Clover, kext cho máy hackintosh (Phần 4)

Lever 4:  Cài Clover, cài kext cho máy hackintosh: Công cụ cần có: Clover (bản cài cho Mac OS X) (download) Kext Utility ( download ) AppleHDA Patche…