Subscribe box

Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ Bác Sĩ Windows hoàn toàn miễn phí qua inbox!!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link
mojave

Hướng dẫn tắt System Integrity Protection (SIP) để chạy App Cr4ck trên Catalina 10.15

Hướng dẫn tắt System Integrity Protection (SIP) để chạy App Cr4ck trên Catalina 10.15. Từ 10.11 Apple đã tăng tính năng bảo mật với System Integrity …